782-333-526 sypion.karol@wp.pl

Monitorowanie trasy pojazdu jest szczególnie przydatne w firmach, które zatrudniają pracowników poruszających się flotowymi pojazdami. W celu kontrolowania trasy przejazdu stosuje się specjalny monitoring GPS, który przekazuje informacje o lokalizacji pojazdu oraz szczegółach całej jego trasy.

Dzięki lokalizatorowi przedsiębiorca lub upoważnione przez niego osoby mogą sprawdzać, czy firmowe pojazdy są wykorzystywane w poprawny sposób, tj. czy pokonują narzucone im trasy i czy „nie nadrabiają” kilometrów po drodze w prywatnych celach. Monitoring GPS to dość skomplikowany system i jego montaż należy zlecić profesjonalistom. Wielu przedsiębiorców zwraca się z tym do nas, gdyż standardy obowiązujące w zakładzie SYPION należą do najwyższych, a to pozwala nam z powodzeniem montować GPS w najróżniejszych modelach samochodów.